Hoa tháng ba

Anh sợ em mất cảm xúc tháng ba
Nắng hạ về sẽ cháy thiêu tất cả
Loa kèn nở nhuộm da em mềm trắng
Cảm xúc tháng tư vội đến nồng nàn

Comment